Polityka prywatności

Polityka prywatności

a) Administratorem Danych Osobowych jest NEGRA Natalia Nowicka, wpisana przez Prezydenta Miasta Poznania do ewidencji działalności gospodarczej, zarejestrowana pod numerem NIP: 779 223 49 11.

b) Wszystkie dane osobowe gromadzone są ze starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

c) W sklepie Rubberies.pl nie ma zakładnia kont i niepotrzebnego zbierania i przetwarzania danych. Klient przekazuje dane dopiero wypełniając formularz zamówienia. Klient zgadza się na przekazanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji. Klient może też wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie Newslettera) - musi na to wyrazić osobną zgodę poprzez zaznaczenie właściwego chart-boxa.

d) Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą sprzedawane innym podmiotom.

e) Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

- Imię i nazwisko – Adres e-mail – Numer telefonu – Adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) – W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP)

f) Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, chat komunikatora itp.) pomiędzy sklepem Rubberies.pl a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

g) Google Analytics – Sklep Rubberies.pl zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach sklepu.

h) Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres studio@rubberies.pl

i) Klient ma szereg praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych może nie być możliwe do spełnienia natychmiast - jeśli dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację.

j) Rubberies może korzystać z cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty i identyfikujących go w sieci internet. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania ze sklepu. Zapoznaj się z polityką Cookies TUTAJ