Regulamin

Informacje o Sprzedającym

Sklep internetowy Rubberies dostępny pod adresem www.rubberies.pl, prowadzony jest przez firmę NEGRA Natalia Wiśniewska, wpisaną przez Prezydenta Miasta Poznania do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu, Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 779 223 49 11, Regon: 302159340.

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym  www.rubberies.pl

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

c) Każda osoba składająca zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Dane Klienta

a) W sklepie Rubberies.pl nie ma zakładnia kont i niepotrzebnego zbierania i przetwarzania danych. Klient przekazuje dane dopiero wypełniając formularz zamówienia.

b) Podanie danych osobowych niezbędne jest wyłącznie do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, co stanowi warunek realizacji zamówienia.

c) Więcej o polityce prywatności - punkt 8 Regulaminu 

3.  Zakupy

a) Zamówienie w sklepie internetowym Rubberies składa się wypełniając dane w formularzu zamówienia na stronie www.rubberies.pl

b) Wszystkie ceny widocznie na stronie www.rubberies.pl są cenami brutto. Ceny podane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Sposób oraz koszt przesyłki Klient wybiera w „Koszyku”.

c) Sprzedający dostarcza mailowo dowód zakupu, który stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.

d) Wpłata musi być dokonana w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

4. Sposoby płatności

Są cztery możliwości zapłaty za zakupy:

1) Za pomocą systemu płatności PayU

2) Za pomocą systemu płatności PayPal 

3) Płatność za pobraniem - kurierowi

4) Przelewem na rachunek bankowy:

mBank: 36 1140 2017 0000 4402 1305 7656

NEGRA Natalia Wiśniewska

5. Sposób i koszt dostawy

a)  Przesyłki wysyłane są w ciągu 5 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie (w niektórych modelach czas ten może być inny, zawsze jest określony przy danym produkcie)

b) Koszty dostawy:

·   9zł – Paczkomat InPost

·   14zł – Przesyłka kurierska DPD

·          17zł – Przesyłka kurierska DPD pobranie

O wysłaniu paczki Klient informowany jest mailowo.


6. Wymiany/Zwroty

a)  Można wymienić lub zwrócić otrzymany towar. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. 

b) Chęć wymiany prosimy zgłosić mailowo w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki na adres: studio@rubberies.pl 

c) W przypadku zwrotu – prosimy wypełnić „OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY" (bądź zawrzeć treść tego Oświadczeniu w mailu) i przesłać je na adres studio@rubberies.pl

d) Następnie towar prosimy odesłać POCZTĄ w ciągu 14 dni od daty otrzymania na adres:

NEGRA Natalia Wiśniewska
Turkusowa 51/35
62-023 Dachowa

e) Pieniądze zwracamy w ciągu 7 dni od dostarczenia zwracanego towaru. Zwracamy koszt towaru oraz przesyłki. Klient ponosi jedynie koszt odesłania do nas towaru.
f) W przypadku wymiany należy dokonać opłaty za ponowną wysyłkę – 14 zł (kurier) lub 9 zł (paczkomat InPost), na nr konta:

mBank: 36 1140 2017 0000 4402 1305 7656
NEGRA Natalia Wiśniewska

W tytule przelewu należy wpisać:

·       Imię i nazwisko

·          Dopisek: „WYMIANA”

Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.

7. Reklamacje

a) Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 czerwca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)

b) Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki towaru

c) Reklamację należy zgłosić mailowo na adres: studio@rubberies.pl

d) Następnie towar należy odesłać na adres:

NEGRA Natalia Wiśniewska
Turkusowa 51/35
62-023 Dachowa

UWAGA!!! Do paczki należy dołączyć:
·         wypełniony i podpisany formularz reklamacji dostępny TUTAJ

e) W przypadku uznanej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca dokona zwrotu na podany w formularzu reklamacji rachunek bankowy.

f) Różnice w wyglądzie towaru wynikające z różnic w ustawieniach monitora (głównie różnice w barwach i odcieniach towaru) nie stanowią podstawy reklamacji.

g) Wady fizyczne nowego towaru, widoczne w momencie otrzymania przesyłki, prosimy zgłaszać niezwłocznie na adres: studio@rubberies.pl

Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.


8. Polityka ochrony prywatności

a) Administratorem Danych Osobowych jest NEGRA Natalia Wiśniewska, wpisana przez Prezydenta Miasta Poznania do ewidencji działalności gospodarczej, zarejestrowana pod numerem NIP: 779 223 49 11.

b) Wszystkie dane osobowe gromadzone są ze starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

c) W sklepie Rubberies.pl nie ma zakładnia kont i niepotrzebnego zbierania i przetwarzania danych. Klient przekazuje dane dopiero wypełniając formularz zamówienia. Klient zgadza się na przekazanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji.

Klient może też wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie Newslettera) - musi na to wyrazić osobną zgodę poprzez zaznaczenie właściwego chart-boxa.

d) Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą sprzedawane innym podmiotom.

e) Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

- Imię i nazwisko
– Adres e-mail
– Numer telefonu
– Adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)

– W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP)


f) Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, chat komunikatora itp.) pomiędzy sklepem Rubberies.pl a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

g) Google Analytics – Sklep Rubberies.pl zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach sklepu.

h) Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres studio@rubberies.pl

i) Klient ma szereg praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych może nie być możliwe do spełnienia natychmiast - jeśli dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację.

j) Rubberies może korzystać z cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty i identyfikujących go w sieci internet. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania ze sklepu. Zapoznaj się z polityką Cookies TUTAJ

9. Postanowienia Końcowe

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.